Thông báo: Xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2018

Thứ hai - 22/10/2018 08:20

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ THANH BA                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40 /TB-TTYT                                                            Thanh Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2018

                                               THÔNG BÁO
Về việc Xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2018
(Niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba từ ngày 22/10/2018)

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba thông báo tổ chức xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2018 với những nội dung sau:
I. PHẠM VI, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Phạm vi : Chỉ tổ chức xét tuyển các chức danh chuyên môn mà Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba có nhu cầu tuyển dụng để bố trí theo vị trí việc làm phục vụ giường bệnh xã hội hóa năm 2018 đã được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phê duyệt theo Quyết định số 1185/QĐ-SYT ngày 16/10/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế Thanh Ba.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng : Tổng số: 30 chỉ tiêu; Trong đó:
TT Chuyên ngành tuyển dụng Số lượng
1 Bác sỹ Y học cổ truyền 01
2 Dược sỹ hạng IV ( Cao đẳng,Trung cấp) 02
3 Điều dưỡng hạng III ( Đại học) 02
4 Điều dưỡng hạng IV ( Cao đẳng ; Trung cấp; Y sỹ chuyển đổi điều dưỡng); 18
5 Hộ sinh hạng IV( Cao đẳng , Trung cấp) 01
6 KTV Phục hồi chức năng hạng IV ( Cao đẳng ,Trung cấp); 01
7 KTV xét nghiệm hạng III ( Đại học) 01
8 KTV xét nghiệm hạng IV ( Cao đẳng, Trung cấp) 01
9 KTV hình ảnh y học hạng IV ( Cao đẳng, Trung cấp) 01
10 Vị trí công tác xã hội ( Đại học) : Cử nhân công tác xã hội ; Cử nhân Giáo dục chính trị; 01
11 Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 01
Tổng cộng : 30

3. Điều kiện dự tuyển
a. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, gồm các điều kiện sau:
– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba phát hành);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ (Anh văn) từ trình độ B và tương đương trở lên.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. HỒ SƠ VÀ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, được dán ảnh 4×6 cm và đóng dấu giáp lai;
– Bản sao các văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Bản trích lục khai sinh ;
– Bản sao công chứng chứng chỉ tin học;
– Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);
– Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng thì nộp bản chứng thực hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).
– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 4×6 cm.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ/01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng.
*Lưu ý: Hội đồng chỉ tiếp nhận hồ sơ khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên. (Tất cả các tài liệu trên được đựng trong túi hồ sơ bằng bìa cứng khổ 24×35 cm)
2. Quy định đăng ký nguyện vọng dự tuyển
Một thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm.
3. Lệ phí đăng ký dự tuyển
Dự kiến mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức).
Thí sinh nộp lệ phí dự xét tuyển ngay sau khi nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng tài chính kế toán.
*Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển hoặc bỏ không tham gia dự tuyển sẽ không được nhận lại hồ sơ và phí dự tuyển đã nộp.
4.Thời gian phát hành, nhận hồ sơ
4.1.Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách thí sinh
– Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển (theo mẫu do Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba phát hành) tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba kể từ 07h30p ngày 22/10/2018 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần;
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển từ ngày 22/10/2018 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2018. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Hồ sơ dự tuyển nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2018 sẽ không được tiếp nhận.
– Không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện.
– Thư ký Hội đồng lập danh sách thi sinh chính thức dự thi tuyển, xét tuyển sau khi hồ sơ được thẩm định là đúng đối tượng, đủ điều kiện dự tuyển.
2.3.Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
– Thời gian và địa điểm chính thức Hội đồng sẽ thông báo cho thí sinh theo đường bưu điện ( qua phong bì do thí sinh chuẩn bị trong hồ sơ dự tuyển) và niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba.
– Thời gian dự kiến xét tuyển: 02 ngày (từ ngày 8/12/2018 đến ngày 09/12/2018).
III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN
1. Nội dung xét tuyển
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn của người dự tuyển.
a) Kiến thức chung cho tất cả các chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn:
– Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
– Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;
– Luật Khám, chữa bệnh;
– Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
– Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13;
– Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế bệnh viện) được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT;
– Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
– Tiêu chuẩn đạo đức của người làm cán bộ y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
– Một số kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế.
b) Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn.
*Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự tìm tài liệu ôn thi.
2. Cách tính điểm
Căn cứ Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Cách tính điểm xét tuyển như sau:
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
e) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2018 phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy dịnh tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.
c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy dịnh tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
d) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Các nội dung khác
Thực hiện công tác phúc khảo, ký hợp đồng làm việc, xác minh văn bằng, chứng chỉ,…. và các nội dung khác của quy trình tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa theo các văn bản quy định hiện hành.
Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Trung tâm Y tế Thanh Ba thông báo để người dự tuyển có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển ./.
Nơi nhận:       

                                                                                            GIÁM ĐỐC
– Niêm yết tại TTYT;                                                               (Đã ký)
– Lưu: VT, HĐTD, TC.                                                       Phạm Thái Hạ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây