HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11-7:

Thứ tư - 31/10/2018 07:44

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. “Đầu tư cho thanh niên” là chủ đề được Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp Tổng cục Dân số- KHHGĐ chọn làm chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11-7-2014. Với chủ đề này, ngày Dân số Thế giới 11-7 năm nay muốn truyền đi một thông điệp: Đầu tư cho thanh niên vì sự phát triển của gia đình, cộng đồng và xã hội.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có trên 270.000 thanh niên (từ 15 đến 25 tuổi), chiếm 20% dân số toàn tỉnh và dự báo trong vòng 15 năm tới, với đặc điểm của giai đoạn cơ cấu dân số vàng, thanh niên tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, liên tục tăng trong tổng số dân số của tỉnh.

Trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2009-2014, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) liên quan tới thanh niên. Kế hoạch số 846/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 15/3/2012 về thực hiện chiến lược DS/SKSS tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2015 đã đưa ra mục tiêu: Cải thiện SKSS vị thành niên và thanh niên, giảm tỷ lệ có thai và tỷ lệ phá thai ở vị thành niên. Đến năm 2015: 50% cơ sở cung cấp dịch vụ CSSKSS thực hiện dịch vụ CSSKSS thân thiện với VTN/TN; giảm 20% số vị thành niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2010. Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 về việc phê duyệt mô hình tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 đặt ra mục tiêu: Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành chăm sóc SKSS/KHHGĐ thông qua tư vấn và khám sức khoẻ cho vị thành niên, thanh niên từng bước góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của vị thành niên, thanh niên. Đáp ứng cơ bản nhu cầu được cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên (VTN, TN). Khám sức khoẻ, phát hiện, tư vấn về phòng tránh và điều trị cho nam, nữ TN chuẩn bị kết hôn các nguy cơ sinh con khuyết tật, dị tật.

Sở Y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị triển khai nhiều hoạt động, mô hình can thiệp về tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc SKTD, SKSS cho VTN/TN. Công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về chăm sóc SKSS, SKTD cho thanh niên được quan tâm hàng đầu. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế công lập, y tế tư nhân chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục tư vấn về SKSS, SKTD cho thanh niên, coi đây là vấn đề sức khỏe ưu tiên ở cơ sở. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đưa nội dung chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên vào các tập san thường kỳ; Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về SKSS/SKTD/KHHGĐ cho thanh niên phát sóng, đăng tải trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ; hàng năm sản xuất hàng trăm ngàn các ấn phẩm, tài liệu cấp tới thanh niên về các nội dung: Phòng chống HIV/AIDS, giới tính, tình dục an toàn, chăm sóc SKSS trong thanh niên…

Từ năm 2004 – 2014,  Chi cục DS-KHHGĐ Phú Thọ (Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh trước đây) đã triển khai mô hình khám sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân ở 11 huyện, thành, thị và 46 xã, phường, thị trấn. Đã có trên 40.000 lượt thanh niên chuẩn bị kết hôn được khám sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân, cung cấp các dịch vụ SKSS/SKTD. Qua thực hiện khám sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân, xét nghiệm máu phát hiện các trường hợp viêm gan B, các loại bệnh về hô hấp, tiêu hoá, tim mạch, đặc biệt các bệnh nhiễm khuẩn và lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, tư vấn phác đồ và cấp thuốc điều trị. Quá trình tư vấn, khám đã phát hiện, tư vấn về phòng tránh và điều trị cho nam, nữ thanh niên  chuẩn bị kết hôn các nguy cơ sinh con khuyết tật, dị tật nâng cao đáng kể kiến thức, kỹ năng chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên. Tỉnh đoàn thanh niên triển khai tới cơ sở Đoàn trong tỉnh chương trình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ trong đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2010-2015; xây dựng, củng cố các mô hình can thiệp tại cộng đồng về DS/SKSS/KHHGĐ: Duy trì hoạt động của 289 câu lạc bộ thanh niên với chương trình DS/SKSS/KHHGĐ, mô hình quán cà phê thanh niên, đội kịch tương tác về DS/SKSS/KHHGĐ. Sở Giáo dục – Đào tạo đưa nội dung SKSS/SKTD/VTN/TN vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa tại tất cả các trường PTTH… Đến nay, 100% cán bộ làm công tác truyền thông tư vấn CSSKSS, SKTD trong hệ thống y tế Nhà nước đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc SKSS/SKTD. 100% các cơ sở dịch vụ từ tỉnh tới cơ sở đều có tính sẵn sàng cung cấp các dịch vụ về SKSS, SKTD theo Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc SKSS: Như chăm sóc trước sinh, trong sinh, sau sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai, phòng chống bệnh viêm nhiễm cơ quan đường sinh sản, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phá thai an toàn.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng công tác chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên còn những tồn tại, hạn chế: Chưa kết hợp giải quyết tốt vấn đề SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS với các vấn đề xã hội khác như tạo cơ hội học tập, việc làm cho thanh thiếu niên; thiếu sự lồng ghép giữa các chương trình SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển năng lực toàn diện cho thanh niên. Thiếu những cơ sở dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD riêng biệt phù hợp với đặc thù tâm lý của VTN/TN. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự chú ý đến giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên, điều hết sức cần thiết đối với thanh niên trong xu thế hội nhập.

Để vượt qua những thách thức, cải thiện tình trạng SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS, tạo môi trường toàn diện cho sự phát triển cả về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần của thanh thiếu niên, đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện những văn bản chính sách, đặc biệt là phải có những quyết định về mức độ quan tâm của nhà nước liên quan đến mục đích của chương trình, hệ thống tổ chức, sự đảm bảo về nguồn lực và điều quan trọng là cần phải được thực hiện, theo dõi và đánh giá một cách chặt chẽ chính sách chăm sóc SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của nhân viên y tế, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng về tầm quan trọng và những thánh thức trong thực hiện mục tiêu tăng cường SKSS/SKTD, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Đưa mục tiêu cải thiện và nâng cao SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND cũng như các kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Sự ủng hộ, cam kết của các nhà lãnh đạo chính quyền, cộng đồng là tiền đề và cơ sở để huy động các nguồn lực cho việc thực hiện các can thiệp đáp ứng nhu cầu SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Bên cạnh sự nỗ lực của Ngành Y tế, cần tăng cường chính sách phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể các tổ chức xã hội và người dân trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu chính sách SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên như: Mô hình phát triển kỹ năng, tuyên truyền, tư vấn có hiệu quả; phát triển các trung tâm văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên; mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD, phòng chống HIV/AIDS thân thiện với thanh niên… Các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên cần chú ý nhiều hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống cho con, đặc biệt cần thảo luận, trao đổi nhiều hơn với con về các chủ đề quan trọng như: Tình yêu, tình dục, hôn nhân, gia đình, KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS và các vấn đề sức khỏe sinh sản khác. Nhà trường cần tăng cường hơn nữa các hình thức giáo dục kỹ năng sống, cung cấp các thông tin về chủ đề mà học sinh lớn tuổi quan tâm.

SKSS, SKTD, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên đã và đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Chăm sóc SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên chính là tạo môi trường toàn diện cho sự phát triển cả về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần của thế hệ trẻ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây